Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SAPES

Stark forskningsmiljö 2010–2015

Forskningsmiljön SAPES avslutades i december 2015, men vår forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet fortsätter i andra, relaterade projekt.

 

Grusväg genom två blommande rapsfält. Foto.

 

SAPES är en forskningsmiljö som förenar ekologisk och socio-ekonomisk forskning. Vi undersöker sambanden mellan markanvändning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet.

Ekosystemtjänster är tjänster som naturen tillhandahåller gratis och som gynnar oss människor på olika sätt. Tjänster som pollination, jordförbättring och naturlig skadedjursbekämpning gynnar lantbrukaren, medan exempelvis kolupplagring i marken för att minska växthuseffekten och minskat näringsläckage är exempel på ekosystemtjänster som gynnar samhället i stort.

Det vi vill förstå är hur markanvändning och markskötsel påverkar biologisk mångfald och därmed ekosystemtjänster. Vi vill också förstå vilka faktorer som styr lantbrukarnas beslut så att till exempel miljöstöd kan utformas så att de gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vår förhoppning är att bidra till ett hållbart jordbruk genom att utveckla och tillhandahålla verktyg som kan vägleda beslutsfattare till tillämpliga och praktiskt anpassade åtgärder och stödformer som gynnar ekosystemtjänster.

 

Lunds universitets logotyp.
Sveriges lantbruksuniversitets logotyp.
Stockholms universitets logotyp.

SAPES är ett samarbete mellan Lunds universitet, Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Totalt deltar ca 30 forskare och 20 doktorander med olika bakgrund: ekologer, ekonomer och agronomer.

Namnet SAPES är en förkortning av den engelska projekttiteln ”Multifunctional Agriculture: Harnessing Biodiversity for Sustaining Agricultural Production and Ecosystem Services” (på svenska ungefär: ”Multifunktionellt jordbruk: nyttjande av biologisk mångfald för att upprätthålla jordbruksproduktion och ekosystemtjänster”). Projektet löper under femårsperioden 2010–2015 och är finansierat av Forskningsrådet FORMAS.