Projektet ”Hantering av multipla stressfaktorer i Östersjön” är en Stark forskningsmiljö finansierad av forskningsrådet FORMAS. Forskare från tre institutioner vid Lunds universitet arbetar tillsammans och kombinerar paleobaserade metoder med ekologiska metoder, terrester biogeokemi och modellering för att angripa historiska problem, dagens problem och framtida problem. Vårt mål är att kunna bidra till den tvärvetenskapliga expertkunskap som behövs för förvaltningen av Östersjön.

Historiska och nutida förhållanden

Vi har fokuserat det gemensamma arbetet på tre olika kustregioner, Karlskrona skärgård i Blekinge, Gåsfjärden söder om Västervik och Umeå skärgård. I dessa områden studerar vi processer i avrinningsområden och rinnande vatten och de historiska arkiv som finns i sedimentet på havsbotten.