AF bostad och utlandsstudier

Information om vad som är viktigt att tänka på när du åker utomlands om du har en AF-bostad eller står i kö för en bostad.

AFBostäder tolkar skrivningen om att man måste vara aktiv student i Lund för att få behålla sin AFBostad eller sin plats i kön, dvs, man måste studera I Lund. För att behålla bostad eller köplats måste man begära dispens.

Obs! Dispensen måste skickas in under tiden man är ute! Dispensansökningar som görs senare godkänns inte.

Länk till dispensblanketten: https://www.afbostader.se/att-bo-hos-oss/hyresgastinformation/dispens/