The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Pernilla Borgström

Pernilla Borgström

Project manager

Pernilla Borgström

Vilda bin i Skåne

Author

 • Sandra Lindström
 • Pernilla Borgström
 • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

Länsstyrelsen Skåne har släppt en ny rapport med de senaste vetenskapliga rönen om vilda bin i Skåne. Rapporten är en sammanställning om vilda bin och är ett led i Länsstyrelsens arbete med regeringsuppdraget att gynna vilda pollinatörer.

Rapporten kan användas som underlag för att arbeta vidare med åtgärder för att gynna Skånes pollinatörer, något som är extra viktigt i Skåne eftersom runt 75 procent av landets vildbin finns här och av dessa är drygt 20 procent hotade.

Rapporten har sammanställts av forskare på Lunds universitet: Sandra Lindström, Pernilla Borgström och Henrik Smith.

Department/s

 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity and Conservation Science
 • Biodiversity
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2021

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Länsstyrelsen, Skåne län

Topic

 • Ecology

Status

Published

Report number

2021:23

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7675-233-3
 • ISBN: 978-91-7675-233-3