The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Markku Rummukainen. Photo.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Photo.

Metanbomb i Arktis?

Author

  • Markku Rummukainen

Editor

  • Marianne Hall
  • Ingela Björck

Summary, in Swedish

Kommer vi att drabbas av en "metanbomb" när värmen tinar den ständigt frusna permafrosten och

värmer upp våtmarkerna och havet i Arktis? Risken för detta nämns i olika sammanhang, och handlar om att

stora mängder metangas – en starkare växthusgas än koldioxid – snabbt skulle kunna frigöras och stiga upp

i atmosfären. Klimatologen Markku Rummukainen finner att det kanske inte blir någon explosion,

men att koldioxid och metan från Arktis ändå kan komma att kraftigt förstärka den mänskligt orsakade uppvärmningen.

Department/s

  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)

Publishing year

2013

Language

Swedish

Pages

117-126

Publication/Series

15 nedslag i klimatforskningen

Document type

Book chapter

Publisher

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Topic

  • Earth and Related Environmental Sciences

Keywords

  • klimat
  • metan
  • Arktis
  • klimatförändring

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-637-2338-4