The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Jordbruk

Author

 • Anja Ödman
 • Henrik Smith
 • Marianne Hall
 • Åsa Kasimir
 • Georg Andersson
 • Tina D'Hertefeldt
 • Karin Ericsson

Editor

 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

I Skåne kan klimatförändringarna förbättra förutsättningarna för produktion av grödor och annan biomassa via förlängd växtsäsong och ökad tillväxt. Samtidigt ökar dock risker för skador, sjukdomar och insektsangrepp.En intensifiering av jordbruk för att ta vara på ökad produktionspotential och för att möta ett ökat behov av biomassa riskerar att förvärra problem som redan finns när det gäller förlust av biologisk mångfald, utsläpp av växthusgaser, läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel samt fragmentering och degenerering av naturliga habitat.Förebyggande arbete för att stärka ekosystemtjänster kopplade till skadedjursreglering, vattenreglering, klimatreglering och minskat kväveläckage förbättrar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar produktion.Jordbruket i Sverige regleras till stor del av EUs jordbrukspolitik, men frågor om skyddande och bevarande av ekosystemtjänster och biologisk mångfald har en tydlig lokal och regional prägel.

Department/s

 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity
 • Environmental and Energy Systems Studies
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Soil Ecology
 • Biodiversity and Conservation Science

Publishing year

2015

Language

Swedish

Pages

91-108

Publication/Series

Klimatsäkrat Skåne

Document type

Report chapter

Publisher

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Topic

 • Earth and Related Environmental Sciences

Keywords

 • Jordbruk
 • ekosystemtjänster
 • Skåne
 • klimatanpassning
 • klimatförändring
 • klimat

Status

Published

Report number

2

Research group

 • Soil Ecology
 • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-981577-4-1