The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Bortom debatten om integrerat eller segregerat bevarande

Author

  • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

Den pågående klimatförändringen påverkar den biologiska mångfalden direkt,
men också indirekt via klimatanpassning av skogs- och jordbruk. Det strategiska
forskningsområdet BECC fokuserar på bägge dessa utmaningar, för att bidra till
en kunskapsbas som gör att man kan fatta bra beslut om hur våra landskap skall
skötas.

Department/s

  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
  • Biodiversity
  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
  • Biodiversity and Conservation Science

Publishing year

2017

Language

Swedish

Pages

6-7

Publication/Series

Biodiverse

Volume

Årg.22

Issue

2

Document type

Journal article

Publisher

Centrum för biologisk mångfald (CBM)

Topic

  • Ecology
  • Agricultural Science, Forestry and Fisheries

Status

Published

Research group

  • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1401-5064