The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Vi måste minska vårt djurätande för klimatet : Professor i zooekologi: Kan annars bli omöjligt att säkra livsmedelsförsörjningen

Author

  • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
För det första behöver konsumtionen av animalisk föda minska. Detta minskar utsläppen av den kraftfulla växthusgasen metan som idisslare producerar, skriver Henrik Smith, professor i zooekologi.

Department/s

  • Biodiversity and Conservation Science
  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
  • Biodiversity
  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2021-08-07

Language

Swedish

Publication/Series

Aftonbladet Debatt

Document type

Journal article

Publisher

Aftonbladet Hierta AB

Topic

  • Ecology
  • Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Status

Published

Research group

  • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1103-9000