The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Klimatpolitiska rådets rapport 2023

Author

 • Cecilia Hermansson
 • Björn Sandén
 • Erik Kjellström
 • Elin Lerum Boasson
 • Annika Nordlund
 • Henrik G. Smith
 • Patrik Söderholm
 • Victoria Wibeck

Summary, in Swedish

Stigande halter av växthusgaser i atmosfären har rubbat balansen i jordens klimatsystem vilket har medfört en snabbt stigande global medeltemperatur. Den globala uppvärmningen ligger nu på drygt 1,1 grader jämfört med förindustriell tid. Utöver högre temperaturer har detta lett till fler extrema väderhändelser, smältande isar och stigande havsnivåer. De ekologiska, ekonomiska och sociala effekterna av klimatförändringarna blir allt påtagligare.

Department/s

 • LU Profile Area: Nature-based future solutions
 • Biodiversity and Conservation Science
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2023-03-29

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Klimatpolitiska rådet

Topic

 • Climate Research
 • Environmental Sciences
 • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

Report number

Rapport nr 6

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-984671-9-2