The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Klimatförändringar och biologisk mångfald : Slutsatser från IPCC och IPBES i ett svenskt perspektiv.

Author

 • Lena Bergström
 • Pernilla Borgström
 • Henrik G. Smith
 • Sara Bergek
 • Paul Caplat
 • Michele Casini
 • Johan Ekroos
 • Anna Gårdmark
 • Christina Halling
 • Magnus Huss
 • Anna Maria Jönsson
 • Karin E. Limburg
 • Paul Miller
 • Lovisa Nilsson
 • Leonard Sandin

Summary, in Swedish

De stora miljö- och samhällsproblemen kommer inte ensamma. De är sammankopplade på olika sätt. Detta innebär utmaningar men ger också möjligheter att utveckla åtgärder och lösningar. Det gäller både för klimatfrågan och frågan om att motverka förlusten av biologisk mångfald och ekosystem. Kunskapens betydelse för att hantera dessa och andra aspekter är ovärderlig, såväl kring specifika frågeställningar som kring omständigheter och förutsättningar för åtgärdsarbetet.

Den här kunskapssammanställningen har gjorts av forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket och SMHI. Forskarna har tagit avstamp i de omfattande kunskapsutvärderingar som gjorts av den mellanstatliga klimatpanelen (IPCC) och den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald (IPBES). Slutsatserna från IPCC och IPBES sätts i ett svenskt perspektiv, bland annat genom utvalda exempel vilka fungerar som aktuella illustrationer av hur klimatförändringar påverkar biologisk mångfald och ekosystem i Sverige.

Department/s

 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity and Conservation Science
 • Biodiversity
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system

Publishing year

2020-09-07

Language

Swedish

Publication/Series

Klimatologi

Issue

56

Document type

Report

Topic

 • Ecology
 • Climate Research
 • Environmental Sciences

Status

Published

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1654-2258
 • ISSN: 1654-2258