The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Kunskapssammanställning om sprutfria kantzoner

Author

  • Annelie Jönsson
  • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

Det finns en rad anledningar till varför ett allt intensivare brukande av
jordbrukslandskapen i många industrialiserade länder, t.ex. i Europa, lett till att den
biologiska mångfalden minskat. Även om förlusten av mer eller mindre naturliga habitat är en viktig orsak till den minskade mångfalden, har den biologiska
mångfalden påverkats starkt av intensivare odling på fälten. En viktig orsak till detta
är användandet av växtskyddsmedel.

Department/s

  • Biodiversity
  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
  • Biodiversity and Conservation Science

Publishing year

2016-03-30

Language

Swedish

Document type

Report

Topic

  • Ecology
  • Agricultural Science, Forestry and Fisheries

Status

Published

Research group

  • Biodiversity and Conservation Science