The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Sveriges största forskningssatsning på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat

Author

  • Anna Boo
  • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

TEMA: BIODIVERSITET I CENTRUM
Ett av Sveriges 43 nationella strategiska forskningsområden BECC – Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate – fokuserar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i en värld präglad av klimatförändring. Med ett tvärvetenskapligt angreppssätt arbetar vi med hur svensk markanvändning kan förenas med en långsiktigt hållbar utveckling i ett föränderligt klimat.

Department/s

  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)

Publishing year

2017

Language

Swedish

Pages

4-5

Publication/Series

Biodiverse

Volume

Årg.22

Issue

2

Document type

Journal article

Publisher

Centrum för biologisk mångfald (CBM)

Topic

  • Environmental Sciences

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1401-5064