The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Markku Rummukainen. Photo.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Photo.

Tvågradersmålet

Author

  • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

Att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader - tvågradersmålet - är ett övergripande mål i klimatpolitiken såväl internationellt som i Sverige. Tvågradersmålet kan ses som ambitiöst jämfört med globala trender idag, men den utesluter inte alla klimateffekter. Om målet är tillräckligt beror alltså även på vilka risker vi kan acceptera och vad vi kan åtgärda med anpassning. För att kunna nå tvågradersmålet behöver de globalautsläppen snarast börja minska, vilket är förenligt med en hållbar samhällsutveckling lokalt, regionalt och globalt.

Department/s

  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
  • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
  • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science

Publishing year

2015

Language

Swedish

Publication/Series

Klimat i Fokus

Issue

15

Document type

Report

Publisher

Lund University

Topic

  • Climate Research

Status

Published