The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Johanna Alkan Olsson

Social environmental scientist

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Blågröna lösningar i Sofielund : klimatanpassningsåtgärder i allt tätare städer

Author

  • Johanna Alkan Olsson
  • Helena Hanson

Summary, in Swedish

Ett klimat i förändring är något som påverkar oss alla. För staden och dess invånare innebär det bland annat mer nederbörd och en ökad risk för översvämningar. Det är därför viktigt att arbeta med klimatanpassningsåtgärder.Tanken med den här broschyren är att visa vilka lösningar som naturen kan bidra med. Den fokuserar på ett redan bebyggt område; Sofielund i Malmö. Innehållet bygger på intervjuer med fastighetsägare och förvaltare i området och materialet har tagits fram genom ett samarbete mellan två forskare vid centrum för miljö och klimatforskning och landskapsarkitekter på COWI i Malmö.

Department/s

  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Lund University

Topic

  • Environmental Sciences
  • Human Geography

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789198157741