The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Johanna Alkan Olsson

Social environmental scientist

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Växtvärk. Perspektiv på invasiva främmande växter i svensk nattur

Editor

 • Johanna Alkan Olsson
 • Helena Hanson
 • Erik Persson
 • Carina Sjöholm
 • Niklas Vareman

Summary, in Swedish

”Invasiva främmande arter” är ett uttryck som hörs allt oftare, såväl i medier som i diskussioner vid fikabordet. Vad är då en invasiv främmande art och varför väcker dessa arter så starka känslor? Varför är de ett problem? Hur blir man av med dem? Har de några positiva egenskaper? Det är några av de frågor vi tar upp i den här boken som är ett resultat av det tvärvetenskapliga forskningstemat ”Perspektiv på invasiva främmande växter. Paradoxen växt, människa och individuella preferenser” som genomfördes under 2020–2021 vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet. Deltagare i temat har varit forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som representerar flera olika ämnen: ekologi och botanik, miljövetenskap, etnologi, filosofi, landskapsplanering och växtvetenskap.

Department/s

 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Space Humanities
 • Practical Philosophy
 • Department of Service Studies
 • VBE
 • Medical Ethics

Publishing year

2021-12

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Palaver press akademi

Topic

 • Botany
 • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

Research group

 • Space Humanities
 • VBE

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-985659-0-4