The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Fel att offra betesmark i Sverige av klimatskäl

Author

 • Regina Lindborg
 • Janne Bengtsson
 • Sara Cousins
 • Ove Eriksson
 • Katarina Hedlund
 • Jan Plue
 • Honor C Prentice
 • Henrik G. Smith
 • Marie Stenseke
 • Emelie Waldén
 • Erik Öckinger

Summary, in Swedish

Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s internationella hållbarhetsmål och våra egna svenska miljömål som vi förbundit oss att jobba mot, skriver ett flertal forskare.

Department/s

 • Biodiversity
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity and Conservation Science

Publishing year

2019-02-17

Language

Swedish

Publication/Series

Svenska Dagbladet, Stockholm

Document type

Newspaper article

Publisher

Svenska Dagbladet

Topic

 • Environmental Sciences
 • Agricultural Science, Forestry and Fisheries

Status

Published

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1101-2412