The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Tvärbromsa nu – för att rädda mångfalden : Forskare: Åtgärderna måste lösa två kriser samtidigt

Author

 • Henrik G. Smith
 • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

Klimatförändringen kan enbart dämpas om koldioxidutsläppen reduceras till (netto) noll – till exempel genom att fossila bränslen fasas ut, cement ersätts med mer hållbara material och den globala avskogningen hejdas, tillsammans med minskade metan- och andra klimatutsläpp. Ökat utnyttjande av biomassa från jord- och skogsbruk som bioenergi och byggmaterial kan ge viktiga bidrag till detta. Men riskerar också att leda till förändringar i markanvändning vilket hotar biologisk mångfald och till ökade nettoutsläpp av koldioxid (då kolinbindningen minskar när skogen gör det).

Del 10 i debattserien #viktigasteklimatrösterna där forskare skriver om hur klimatpolitiken skulle se ut om forskningen fick bestämma – och partipolitiskt obundna unga skriver om hur de upplever klimatkrisen och klimatpolitiken.

Department/s

 • Biodiversity and Conservation Science
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
 • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science

Publishing year

2022-08-16

Language

Swedish

Publication/Series

Aftonbladet Debatt

Document type

Newspaper article

Publisher

Aftonbladet Hierta AB

Topic

 • Environmental Sciences

Status

Published

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1103-9000