Anna Persson. Foto.

Anna Persson

Forskare

Anna Persson. Foto.

Vilda solitärbin och humlor – viktiga för pollinering men minskande i antal

Författare

  • Anna S. Persson

Summary, in Swedish

Tillgång till pollinerare är avgörande för produktionen av många grödor. Det är viktigt att känna till olika insektsarters egenskaper och att skapa förutsättningar för en mångfald av pollinerare. Det kan i vissa situationer uppstå risk för konkurrens mellan vilda bin och honungsbin.

Avdelning/ar

  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
  • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2019-05-16

Språk

Svenska

Sidor

9-12

Publikation/Tidskrift/Serie

Movium Direkt

Volym

2019

Issue

3

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Ämne

  • Ecology
  • Environmental Sciences

Status

Published