Yann Clough. Photo.

Yann Clough

Professor

Yann Clough. Photo.

Gårdar anses för små – men gör stor nytta

Author

 • Sigrid Agenäs
 • Mats Ahlberg
 • Niklas Aronsson
 • David Bennett
 • Yann Clough
 • Maria Gardfjell
 • Carina Gunnarsson
 • Inger Olausson
 • Maria Printz Emond
 • Elisabeth Ögren

Summary, in Swedish

De små gårdarna är allvarligt hotade och därmed också mosaiklandskapet och den gastronomiska mångfalden. Det skriver flera debattörer.

Department/s

 • Centre for Environmental and Climate Research (CEC)
 • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2020-05-22

Language

Swedish

Publication/Series

Svenska Dagbladet Debatt

Document type

Newspaper article

Publisher

Svenska Dagbladet

Topic

 • Environmental Sciences

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1101-2412