The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Anmäl ditt intresse här
Risk på svenska är en workshop för allmänheten om risk som ordnas av Riskkollegiet. Workshopen äger rum mellan 12 och 13.30 Söndagen den 18e Juni i Lund. Det kostar inget att delta, men antal platser är begränsade. Detta är ett arrangemang som ges i samband med en internationell riskkonferens (se hemsida SRA Europe 2023).