Villkor för reseersättning MVEN11

Här finns information om villkor för rseersättning i samband med kursen Metodik och praktik, MVEN11

Om praktikplatsen är förlagt till ort/plats som innebär en extra kostnad för transport jämfört med kostanden för att ta sig från bostaden till undervisningen på Lunds universitet har du rätt till reseersättning motsvarande den ökade kostnaden. Allmänna kommunikationer ska alltid användas. Endast i undantagsfall kan bilersättning utgå och detta måste godkännas av kursansvarig i förväg.  Ansökan om reseersättning ska lämnas in inom en månad efter sista kursdag.

Instruktioner för reseersättning

  1. Fyll i utläggs-/reseräkningsblanketten "Blankett Uläggsräkning CEC"
  2. Skriv ut och skriv under blanketten.
  3. Bifoga kvitton i original. Om du har tappat bort ett kvitto, kan du ta ut ett kontoutdrag där utgiften syns (och ditt namn ska stå på utdraget). Om du har fått kvitton i elektronisk form, så bifogar du en utskriven version. 
  4. Bifoga underlag som bevisar att resan är studierelaterad, det vill säga praktikplanen.
  5. Lämna utläggsräkningen till kursansvarig (Högni Hansson) tillsammans med kvitton och underlag.
  6. Om du inte har ett konto i Nordea eller ett bankkonto som är anslutet till Nordea, behöver du anmäla det konto som du vill att pengarna ska sättas in på.