Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Tillämpad klimatstrategi

MASTERPROGRAM, 120 HP
Det här är ett tvärvetenskapligt tvåårigt masterprogram för dig som har en kandidatexamen inom valfritt ämne. Utbildningen passar speciellt bra för dig som vill arbeta med samhällsplanering och klimatfrågor på lokal, regional eller nationell nivå, eller som vill forska. Masterutbildningen i klimatstrategi är den första och enda i sitt slag i Sverige.

Vi erbjuder dig en unik klimatutbildning där du använder dina tidigare ämneskunskaper(kandidatnivå) för att profilera dig inom klimatområdet. Både studenter och föreläsare har olika bakgrund och delar med sig samt utbyter erfarenheter och synsätt på föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Det gör att du som student lär dig om klimatfrågan från olika perspektiv.

Utbildningen innehåller grundläggande och fördjupande kunskap i naturvetenskaplig (exempelvis orsaker och effekter) och samhällsvetenskaplig (exempelvis politisk styrning och förvaltning) förståelse av klimatet och klimatets förändring. Och breddas genom samhällsplanering, kommunikation och olika metoder för klimatstrategiskt arbete exempelvis livscykelanalys och risk- och sårbarhetsanalys. Utbildningen bygger på aktuellt och relevant arbete och forskning som ger dig verktyg att förändra och påverka samhället samt att arbeta med utsläppsreducerande åtgärder och klimatanpassning.

Att göra praktik i utbildningen är ett bra sätt att få inblick i framtida arbetsuppgifter. Genom praktik kan du få tips om vad du kan arbeta med efter studierna och den kan leda till din första anställning. Läs mer om praktik här.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete. Här kan du läsa om tidigare examensarbeten.

 

Studiegång 120 hp

År 1

HT1: Klimatförändringen - vetenskap och samhälle (MVEN15)

HT2: Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation (MVEN16)

VT1: Samhällsplanering med klimatperspektiv (MVEN17)

VT2: Klimatstrategiska metoder (MVEN18)

 

År 2

HT1: Valbar kurs* (ex. Praktik eller Miljövetenskap- analys och metodik, MVEN03)           

HT2: Valbar kurs * (ex. Praktik eller Tillämpad miljövetenskap MVEN24)

VT1-2: Examensarbete

* Fördjupning inom eget ämnesområde eller inom klimatområdet.

 

Läs tidigare masterexamensarbeten inom tillämpad klimatstrategi

LUP (Lunds universitets publikationer) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.

Arbetsmarknad och karriär

Arbetsmarknaden för klimatstrateger är stor och växande. Det behövs klimatkompetens inom alla sektorer i samhället och näringslivet idag och i framtiden. Beroende på din ämnesinriktning kan du t.ex. arbeta som projektledare, doktorand, konsult, samhällsplanerare, klimatcoach, handläggare, energi- och klimatrådgivare, sakkunnig eller klimatstrateg.

Många jobbar som handläggare på myndigheter, konsulter och strateger på företag eller som doktorander på universitet.

 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

Behörighet och examen

Förkunskapskrav                                

Grundläggande högskoleexamen om minst 180 hp, dvs kandidatexamen, eller motsvarande utländskexamen. Dessutom krävs Svenska B och Engelska B.

Examen

Filosofie masterexamen i miljövetenskap - Tillämpad klimatstrategi

program information

Omfattning
120 hp

Studietakt
Dagtid, 100 %

Utbildningen startar
Hösttermin

Anmäl dig på:

www.antagning.se

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen