Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Naturvård

MASTERPROGRAM I MILJÖVETENSKAP
Naturvård behandlar hur människor genom t.ex. jord- och skogsbruk och markexploatering påverkar hur landskapet utvecklas och vilka konsekvenser detta får för växter och djur. Eftersom det är en fördjupning på avancerad nivå krävs vissa specifika förkunskaper se högerspalten.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram (120 hp) men det finns också möjlighet att avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Kontakta studievägledaren för information om hur du ska göra om du är intresserad av detta alternativ.

Masterinriktningen i naturvård passar dig som vill arbeta med naturvård och ekologiska frågor. Du lär dig hur människor genom t.ex. jord- och skogsbruk har påverkat hur landskapet utvecklats men även hur människan idag påverkar landskapsutvecklingen exempelvis genom markexploatering och vilka konsekvenser detta får för växter och djur idag och i framtiden.

Du lär dig dokumentera och analysera riskerna med olika verksamheter för den biologiska mångfalden. Du får också kunskap om vilka åtgärder och strategier som kan användas för att skydda den biologiska mångfalden.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

 

Studiegång master 120 hp

Väljer du att läsa utbildningen under två år så läser du sex fördjupningskurser och gör ett större examensarbete.

En av de fyra valbara kurserna (år 1) kan du läsa som en praktikkurs. Istället för att läsa en universitetskurs så gör du praktik på ett företag, myndighet eller organisation som du valt själv.

Läs mer om praktik här


År 1

HT1: Riskanalys inom natur, miljö och hälsa (MVEC12)

HT2: Naturvård (BIOC05)

VT1: Bevarandebiologi (BIOR83)

VT2: Biologisk miljöövervakning (BIOR39)

 

År 2

HT1: Miljövetenskap: Analys och metodik (MVEN03)

HT2: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24)

VT1-2: Examensarbete 30hp

 

Studiegång magister 60 hp

Väljer du att läsa utbildningen under ett år så läser du tre fördjupningskurser och gör ett mindre examensarbete. Är du intresserad av det ettåriga magisterprogrammet så kontaktar du studievägledaren

År 1

HT1: Miljövetenskap: Analys och metodik (MVEN03)

HT2: Naturvård (BIOC05)

VT1: Bevarandebiologi (BIOR83) 

VT2: Examensarbete 15hp

 

Läs tidigare examensarbeten för inspiration

I LUP (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.

LUP student papers - lu.lu.se

Arbetsmarknad och karriär

Inriktningen naturvård riktar sig till dig som vill arbeta med naturvårdsfrågor inom kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter eller konsultbolag. Den ger dig även en god bas för forskarutbildning inom området.

De som har läst inriktningen arbetar idag som konsulter inom naturvård på både stora och små företag samt miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

Sidansvarig:

Behörighet och Examen

- Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande 

- Minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive 15 hp miljövetenskaplig grundkurs

- 15 hp miljörätt, 15 hp ekologi samt 15 hp kemi

- Svenska 3/Svenska B, Engelska 6/Engelska B.

Examen

Naturvetenskaplig masterexamen i miljövetenskap

Program information

Omfattning: 60/120 hp

Studietakt: Dagtid, 100 %

Utbildningen startar: Hösttermin

Anmäl dig på: www.antagning.se

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82

 

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen