Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Miljö- och hälsoskydd

MAGISTER- och MASTERPROGRAM
Miljö- och hälsoskydd kan du välja att läsa som ett tvåårigt masterprogram (120 hp) eller avsluta utbildningen efter ett år och då ta ut en magisterexamen (60 hp). Utbildningen ger fördjupande kunskaper inom miljö- och hälsoskyddsområdet, för dig med en miljöinriktad naturvetenskaplig kandidatexamen. Programmet är yrkesförberedande och ger dig mycket goda förutsättningar att få ett kvalificerat arbete.

Första året läser du yrkesinriktade kurser om livsmedelssäkerhet, miljöskydd, miljöövervakning och tillsynsmetodik. Både teoretiska och praktiska moment ingår i kurserna och under utbildningen ingår praktik på en miljöförvaltning eller länsstyrelse.

Utbildningen kännetecknas av många yrkesverksamma föreläsare med god kunskap inom sina ämnesområden. Du får direkt tillämpbar kunskap som gör dig väl förberedd och eftertraktad på arbetsmarknaden.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Studiegång master 120 hp

Väljer du att läsa masterutbildningen under två år så läser du sex fördjupningskurser, de sista två kurserna på höstterminen år två är obligatoriska, och gör ett större examensarbete.

År 1

HT1: Miljöskydd (MVET10)

HT2: Livsmedelssäkerhet (MVEN21)

VT1: Miljö- och hälsoskyddsarbete; Metodik och praktik (MVEN11)

VT2: Miljöövervakning (MVEN06)

År 2

HT1: Miljövetenskap: Analys och metodik (MVEN03)

HT2: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24)

VT1–2: Examensarbete 30hp

Studiegång magister 60 hp

Väljer du att läsa utbildningen under ett år så läser du tre fördjupningskurser och gör ett mindre examensarbete. Är du intresserad av en ettårig magister så kontaktar du studievägledaren.

År 1

HT1: Miljöskydd (MVET10)

HT2: Miljö- och hälsoskydd: Livsmedelssäkerhet (MVEN21)

VT1: Miljö- och hälsoskyddsarbete: Metodik och praktik (MVEN11)

VT2: Examensarbete 15 hp

Läs tidigare magister- och masterexamensarbeten inom miljö- och hälsoskydd 

I LUP Student Papers (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter. 

Magisterarbeten i LUP – lub.lu.se 

Masterarbeten i LUP – lub.lu.se

Arbetsmarknad och karriär

Efter examen kan du arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör med specialisering mot ämnet som du har studerat på kandidatnivå. Du kommer att kunna söka avancerade miljö- och hälsoskyddsarbeten.

Jobbförutsättningarna för dig med en examen i miljö- och hälsoskydd ser mycket ljusa ut. Du kan arbeta på kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter men också inom den privata sektorn, på industri- och konsultföretag. Yrket innefattar ofta samarbete med andra yrkesverksamma och kommunikation med allmänheten.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

Sidansvarig:

Behörighet och Examen

  • Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande
  • Minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive en grundkurs i miljövetenskap 15 hp
  • En kurs i miljörätt
  • Svenska 3/Svenska B, Engelska 6/Engelska B

Examen

Naturvetenskaplig masterexamen i miljö- och hälsoskydd

program information

Omfattning
60/120 hp

Studietakt
Dagtid, 100 %

Utbildningen startar
Hösttermin

Anmäl dig på: 
antagning.se

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82

 

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen