Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

MVEP10 Miljövetenskap: Praktik (avancerad nivå) 15 hp

Hur ser det dagliga arbetet ut för en miljövetare? Att göra praktik kan vara ett bra sätt att få en djupare kontakt med arbetsmarknaden. Praktik kan både ge tips om vad man vill arbeta med efter sin utbildning och leda till den första anställningen.

Förkunskapskrav

75 hp miljövetenskapliga kurser

Praktiken kan göras på företag, myndigheter eller organisationer. Arbetet ska bestå i att man utför en självständig uppgift som redovisas på praktikplatsen.

Praktiken omfattar 15 hp dvs 45 arbetsdagar och kan göras på heltid eller deltid eller under sommaren. Det är tillåtet att göra examensarbete och praktik på samma arbetsplats men praktiken får inte används för att förlänga examensarbetstiden. Denna kurs får inte tillgodoräknas inom examen tillsammans med praktikkurs som gjorts inom annat naturvetenskapligt ämne..

Innan praktiken börjar

 • Kontrollera att du är behörig att göra praktik; dvs du ska ha 75 hp miljövetenskapliga kurser
 • Sök praktikkursen på antagning.se. Leta reda på en praktikplats. Börja leta i god tid eftersom företag och myndigheter ofta har svårt att ta in någon med kort varsel.
 • Skriv en kortfattad planering av praktikarbetet. Planeringen sker i samråd mellan student och handledare och ska skrivas under av båda.
 • Praktikplanen ska innehålla: Kurskoden, studentens namn och personnummer, datum för praktiken, namn på praktikplatsen, kontaktuppgifter till praktikhandledaren, tidsplanering, ev budget (om du vill ha reseersättning ska det anges i planen - OBS! gäller endast praktik utomlands).
 • Lämna planeringen till kursansvarig som ser till att du blir registrerad på kursen. Planeringen ska lämnas in senast en vecka innan praktikstart. Om praktiken görs utanför terminstid eller på deltid ska planen vara inlämnad senast två veckor innan start.

Under den avancerade praktiken

 • Under praktiken förs dagbok eller arbetsbok. Denna sammanfattas i en rapport på 2-3 sidor och ska innehålla en beskrivning av arbetsplatsen och dess verksamhet, en redogörelse för det egna arbetet samt en utvärdering av praktikperioden. Du har samma arbetstider som de övriga på arbetsplatsen.
 • Ett eget självständigt arbete ska utföras
 • Det egna arbetet ska redovisas på praktikplatsen och ett intyg om detta ska skrivas av handledaren.

Efter praktiken

 • Skicka in en sammanfattning av dagboken samt intyg på att du redovisat den självständiga uppgiften på praktikplatsen. Intyget ska innehålla ditt namn och personnummer, tid för praktiken samt namnet på praktikplatsen och vara underskrivet av handledaren..
 • Om praktiken har gjorts utomlands - skicka in reseräkning för ersättning av reskostnader. Information om detta hittar du under Regler för reseersättning. Maxersättning för praktik gjord utomlands är 3000:-
 • Praktiken godkänns av kursansvarig
 • Endast betyget G ges.
 • Kursansvarig: Yvonne Persson (yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se)

 

 

Sidansvarig:

Praktik

Kurskod: MVEP10
Poäng: 15 hp
Nivå: Avancerad
Period: Valfri

Kursplan

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82

 

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen