Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Kurser

Miljövetenskap som ämne kombinerar en stor del grundläggande naturvetenskaplig kunskap om miljöproblems orsaker och konsekvenser med samhällsvetenskaplig och juridisk kunskap både i utbildningarna och de ingående kurserna.

Nedan finns alla kurser som är obligatoriska ifall man läser en utbildning i miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd samt de kurser som vi ger som fristående kurser inom ämnet miljövetenskap.

Läsåret består av en höst- och vårtermin på 30 hp vardera. De flesta miljövetenskapliga kurser är på 15hp och sträcker sig över en halv termin.

Kurser på grundnivå

Höstterminen
 

HT1: Naturvetenskap: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön (MNXD11), 7,5 hp

HT1: Miljövetenskap: grundkurs (MVEA01), 15hp

HT2: Berg, jord och vatten ur ett miljöperspektiv (GEOA82), 15hp

HT1: Kemi: Allmän kemi (KEMA20), 15hp

HT1: Cell- och mikrobiologi BIOA10, 15 hp

HT2: Miljörätt för miljövetare (MVEC18), 15hp

HT1: Riskanalys inom natur, miljö och hälsa (MVEC12), 15hp

 

Vårterminen
 

VT1: Miljöfysik (FYSA15), 15hp

VT1: Miljö - politik och förvaltning (MVEB15), 15hp

VT1: Kemi: Allmän kemi (KEMA20), 15hp

VT1: Industriell miljöekonomi för miljövetare (MVEC14), 15hp

VT2: Ekologi (BIOC10), 15hp

  VT: Examensarbete på grundnivå, 15hp

 

Valfri period
 

Valfri: Praktik grundläggande (MVEP01), 15hp

Kurser på avancerad nivå

Höstterminen
 

HT1: Klimatförändringen, vetenskap och samhälle (MVEN15), 15hp

HT2: Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation (MVEN16), 15hp

HT1: Miljöskydd (MVET10), 15hp

HT2: Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelssäkerhet (MVEN21), 15hp

HT1: Miljöstyrning i näringslivet (MVES01), 15hp

HT2: Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi (MVES02), 15hp

HT1: Miljövetenskap - analys och metodik (MVEN03), 15hp

HT2: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24), 15,hp

 

Vårterminen
 

VT1: Samhällsplanering med klimatperspektiv (MVEN17), 15hp

VT2: Klimatstrategiska metoder (MVEN18), 15hp

VT1: Miljö- och hälsoskydd - metodik och praktik (MVEN11), 15hp

VT1: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle (MVES03), 15 hp

VT2: Miljöövervakning (MVEN06), 15hp

  VT: Examensarbete på avancerad nivå

 

Valfri period
 

Valfri: Praktik avancerad (MVEP10), 15hp

 

Utöver ovanstående kurser står hela kursutbudet vid Lunds universitetet till ditt förfogande

Lunds universitets kursutbud – lu.se

Sidansvarig:

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen