Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillämpad klimatstrategi

MASTERPROGRAM, 120 HP

Det här är ett tvärvetenskapligt tvåårigt masterprogram för dig som har en kandidatexamen inom valfritt ämne. Utbildningen passar speciellt bra för dig som vill arbeta med samhällsplanering och klimatfrågor på lokal, regional eller nationell nivå, eller som vill forska. Masterutbildningen i klimatstrategi är den första och enda i sitt slag i Sverige.

Johanna Alkan Olsson berättar om utbildningen, som är den första och enda i sitt slag i Sverige - youtube.com

Vi erbjuder dig en unik klimatutbildning där du använder dina tidigare ämneskunskaper(kandidatnivå) för att profilera dig inom klimatområdet. Både studenter och föreläsare har olika bakgrund och delar med sig samt utbyter erfarenheter och synsätt på föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Det gör att du som student lär dig om klimatfrågan från olika perspektiv.

Utbildningen innehåller grundläggande och fördjupande kunskap i naturvetenskaplig (exempelvis orsaker och effekter) och samhällsvetenskaplig (exempelvis politisk styrning och förvaltning) förståelse av klimatet och klimatets förändring. Och breddas genom samhällsplanering, kommunikation och olika metoder för klimatstrategiskt arbete exempelvis livscykelanalys och risk- och sårbarhetsanalys. Utbildningen bygger på aktuellt och relevant arbete och forskning som ger dig verktyg att förändra och påverka samhället samt att arbeta med utsläppsreducerande åtgärder och klimatanpassning.

Att göra praktik i utbildningen är ett bra sätt att få inblick i framtida arbetsuppgifter. Genom praktik kan du få tips om vad du kan arbeta med efter studierna och den kan leda till din första anställning.

Om praktik.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Studiegång 120 hp

År 1

År 2

* Fördjupning inom eget ämnesområde eller inom klimatområdet.

Läs tidigare masterexamensarbeten inom tillämpad klimatstrategi

I LUP Student Papers (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.

Masterarbeten i LUP – lub.lu.se

Arbetsmarknad och karriär

Arbetsmarknaden för klimatstrateger är stor och växande. Det behövs klimatkompetens inom alla sektorer i samhället och näringslivet idag och i framtiden. Beroende på din ämnesinriktning kan du t.ex. arbeta som projektledare, doktorand, konsult, samhällsplanerare, klimatcoach, handläggare, energi- och klimatrådgivare, sakkunnig eller klimatstrateg.

Många jobbar som handläggare på myndigheter, konsulter och strateger på företag eller som doktorander på universitet.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna 

Behörighet

Se Lunds universitets centrala webbplats

Examen

Filosofie masterexamen i miljövetenskap – Tillämpad klimatstrategi

Information om programmet

Omfattning
120 hp

Studietakt
Dagtid, 100 %

Utbildningen startar
Hösttermin

Anmäl dig på:

www.antagning.se

Studievägledare

Helena Hanson
studieadministration [at] cec [dot] lu [dot] se (studieadministration[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120, entréplan Ekologihuset