Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategiskt miljöarbete

MASTERPROGRAM I MILJÖVETENSKAP

Strategiskt miljöarbete är utbildningen för dig som vill arbeta med hållbarhetsfrågor och förebyggande miljöskydd i privat och offentlig sektor. Genom utbildningen får du kunskap och verktyg att minska miljöpåverkan från olika typer av verksamheter.

Kurskoordinator Charlotte Leire berättar om utbildningen - youtube.com

Utbildningen är en miljövetenskaplig master med inriktning strategiskt miljöarbete där du förbereds inför utmaningen att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och att kunna arbeta som en framtida beslutsfattare.

På kurserna undervisar lärare från olika institutioner vid universitetet, Internationella miljöinstitutet, myndigheter och företag. Du får ta del av den senaste miljöforskningen och får en god insikt i hur miljöfrågor hanteras i samhället.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Studiegång master 120 hp

Du läser sex fördjupningskurser och gör ett större examensarbete.

En av de fyra valbara kurserna (år 1) kan du läsa som en praktikkurs. Istället för att läsa en universitetskurs så gör du praktik på ett företag, myndighet eller organisation som du valt själv.

Om praktik

År 1

År 2

Läs tidigare magister- och masterexamensarbeten 

I LUP Student Papers (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.
Masterarbeten i LUP – lub.lu.se

Arbetsmarknad och karriär

Efter utbildningen kan du exempelvis komma att arbeta med hållbarhetsfrågor och förebyggande miljöskydd inom privat liksom offentlig sektor. Utbildningen ger dig goda förutsättningar att arbeta på kommunal, regional och nationell nivå.

Vanliga yrken efter examen i strategiskt miljöarbete är miljöstrateg, hållbarhetsansvarig och miljöchef.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

 

Behörighet

Se Lunds universitets centrala webbplats

Examen

Naturvetenskaplig masterexamen i miljövetenskap

Information om programmet

Omfattning
120 hp

Studietakt
Dagtid, 100 %

Utbildningen startar
Hösttermin

Anmäl dig på 
antagning.se

Studievägledare

Helena Hanson
studieadministration [at] cec [dot] lu [dot] se (studieadministration[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120, entréplan Ekologihuset