Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vattenvård

MASTERPROGRAM I MILJÖVETENSKAP

Masterinriktningen mot vattenvård riktar sig till dig som vill arbeta med frågor som berör sjöar, våtmarker, vattendrag och hav. Med en examen med inriktning mot vattenvård är du eftertraktad både inom privat och offentlig sektor.

Mer om masterprogrammet i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning - youtube.com.

Förorening av vattenmiljöer och förändringar av vattendrag till följd av människans aktiviteter är ett faktum och det pågår ett ständigt arbete för att komma till rätta med dessa problem, såväl globalt som nationellt.

Under denna utbildning lär du dig mer om miljöproblem som påverkar dricksvatten, badvatten, fiske, vattenflöden och biologisk mångfald. Du får också en god insikt i hur vattenvårdsarbetet fungerar i Sverige och Europa samt kunskap om restaureringar, vattenreningstekniker och åtgärder för skydd av vattenmiljöer.

Eftersom det är en fördjupning på avancerad nivå krävs vissa specifika förkunskaper se högerspalten.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Studiegång master 120 hp

Du läser sex fördjupningskurser och gör ett större examensarbete.

En av de fyra valbara kurserna (år 1) kan du läsa som en praktikkurs. Istället för att läsa en universitetskurs så gör du praktik på ett företag, myndighet eller organisation som du valt själv.

Om praktik

År 1

År 2

Läs tidigare examensarbeten för inspiration

I LUP (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.

Masterarbeten i LUP – lub.lu.se

Arbetsmarknad och karriär

Inriktningen vattenvård riktar sig till dig som vill arbeta med vattenvårdsfrågor på kommunal, regional eller nationell nivå eller som konsult med vatteninriktning. Vattenfrågor är också viktiga inom biståndsvärlden. Den ger dig även en god bas för forskarutbildning inom området.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

Behörighet

Se Lunds universitets centrala webbplats

Examen

Naturvetenskaplig masterexamen i miljövetenskap

Information om programmet

Omfattning: 120 hp

Studietakt: Dagtid, 100 %

Utbildningen startar: Hösttermin

Anmäl dig på antagning.se

Studievägledare

Helena Hanson
studieadministration [at] cec [dot] lu [dot] se (studieadministration[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120, entréplan Ekologihuset