Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvård

MASTERPROGRAM I MILJÖVETENSKAP

Masterinriktningen i naturvård passar dig som vill arbeta med naturvård och ekologiska frågor. Du lär dig hur människor genom till exempel jord- och skogsbruk har påverkat hur landskapet utvecklats men även hur människan idag påverkar landskapsutvecklingen exempelvis genom markexploatering och vilka konsekvenser detta får för växter och djur idag och i framtiden.

Mer om masterprogrammet i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning - youtube.com.

Du lär dig dokumentera och analysera riskerna med olika verksamheter för den biologiska mångfalden. Du får också kunskap om vilka åtgärder och strategier som kan användas för att skydda den biologiska mångfalden.

Eftersom det är en fördjupning på avancerad nivå krävs vissa specifika förkunskaper se högerspalten.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Studiegång master 120 hp

Du läser sex fördjupningskurser och gör ett större examensarbete.

En av de fyra valbara kurserna (år 1) kan du läsa som en praktikkurs. Istället för att läsa en universitetskurs så gör du praktik på ett företag, myndighet eller organisation som du valt själv.

Om praktik  

År 1

År 2

Läs tidigare examensarbeten för inspiration

I LUP (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.

Masterarbeten i LUP – lub.lu.se

Arbetsmarknad och karriär

Inriktningen naturvård riktar sig till dig som vill arbeta med naturvårdsfrågor inom kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter eller konsultbolag. Den ger dig även en god bas för forskarutbildning inom området.

De som har läst inriktningen arbetar idag som konsulter inom naturvård på både stora och små företag samt miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

Behörighet

Se Lunds universitets centrala webbplats

Examen

Naturvetenskaplig masterexamen i miljövetenskap

Information om programmet

Omfattning: 120 hp

Studietakt: Dagtid, 100 %

Utbildningen startar: Hösttermin

Anmäl dig på antagning.se

Studievägledare

Helena Hanson
studieadministration [at] cec [dot] lu [dot] se (studieadministration[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120, entréplan Ekologihuset