Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete (MVEN02)

Denna kurs ligger i mitten av den miljövetenskapliga kandidaten. Då har du med sig en god bas för att kunna fördjupa dig i det praktiska arbetet som miljövetare. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Kursens övergripande mål är att studenten skall tillägna sig kunskaper och färdigheter för att förstå och analysera hur det svenska strategiska miljö- och hållbarhetsarbetet är organiserat och implementeras, hur det kan utvecklas, samt hur detta arbete påverkar Sveriges möjlighet att uppnå uppsatta miljö- och hållbarhetsmål på nationell och internationell nivå.

Kursen består av två delkurser, en teoretisk och en tillämpad. De teoretiska momenten fokuserar på inhämtande av vetenskaplig kunskap och praktisk erfarenhet om det strategiska miljö- och hållbarhetsarbetets centrala beståndsdelar; organisation, arbetssätt, data/analys, stategier och planer och innovation. De tillämpade momenten ger möjlighet att använda den teoretiska kunskapen på konkreta problem relaterade till strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete.

Den tillämpade delkursen bedrivs i projektform. I detta projekt arbetar studenterna i grupper med att analysera möjligheter och utmaningar inom valfritt miljö- och hållbarhetsområde. I projektet ingår att föreslå utvecklingsmöjligheter inom ett eller flera av miljö- och hållbarhetsområdets centrala beståndsdelar. Genom detta arbetssätt tillägnar sig studenterna kunskap om hur de kan applicera olika vetenskapliga perspektiv (disciplinära/tvärvetenskapliga) i utvecklingen av det miljö- och hållbarhetsstrategiska arbetet.

 

Behörighet & urval, anmälan och antagning

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, behörighet & urval, anmälan & antagning inklusive senaste antagningspoäng.

Studievägledare

Helena Hanson
studieadministration [at] cec [dot] lu [dot] se (studieadministration[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120, entréplan Ekologihuset