Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MVEF01 Miljövetenskap: Praktik,15 hp, grundläggande nivå

Hur ser det dagliga arbetet ut för en miljövetare? Att göra praktik kan vara ett bra sätt att få en djupare kontakt med arbetsmarknaden. Praktik kan både ge tips om vad man vill arbeta med efter sin utbildning och leda till den första anställningen.

Den grundläggande praktiken syftar till att ge dig tillfälle att tillämpa de teoretiska kunskaper du tillgodogjort dig under utbildningen samt att ge dig inblick i hur miljöarbete utförs på företag eller myndigheter.

Praktiken kan göras på företag, myndigheter eller organisationer. Arbetet kan bestå i att man deltar i det dagliga arbetet på praktikplatsen och/eller att man gör någon egen uppgift.

Praktiken omfattar 15 hp, dvs ca 43 arbetsdagar och kan göras på heltid eller deltid, men även under sommaren. Det är tillåtet att göra examensarbete och praktik på samma arbetsplats men praktiken får inte användas för att förlänga examensarbetstiden. Denna kurs får inte tillgodoräknas inom examen tillsammans med praktikkurs som gjorts inom annat naturvetenskapligt ämne.

Innan praktiken börjar

 1. Kontrollera att du är behörig att göra praktik; dvs du ska ha läst 60 hp miljövetenskapliga kurser
 2. Sök praktikkursen på antagning.se.
 3. Leta reda på en praktikplats. Börja leta i god tid eftersom företag och myndigheter ofta har svårt att ta in någon med kort varsel.
 4. Skriv en kortfattad planering av praktikarbetet (praktikplan). Planeringen sker i samråd mellan student och handledare och ska skrivas under av båda.
 5. Praktikplanen lämnas in på kurswebben Canvas senast en vecka innan praktikstart om praktikstart sker vid ordinarie terminsstart . Om praktiken görs utanför terminstid eller på deltid ska planen vara inlämnad senast två veckor innan start. Du får tillgång till Canvas när du är antagen till kursen. När praktikplanen är godkänd av kursansvarig blir du registrerad på kursen.

Praktikplanen ska innehålla:

 • Kurskod
 • Namn och personnummer
 • Datum för praktiken
 • Namn på praktikplatsen
 • Kontaktuppgifter till praktikhandledaren
 • Projektbeskrivning och tidsplanering
 • Budget (om du vill ha reseersättning ska det anges i planen) - OBS! reseersättning utbetalas endast för praktik i utlandet).

Under praktiken

Under praktiken förs dagbok eller arbetsbok. Denna sammanfattas i slutet av praktikperioden till en rapport på en  2-3 sidor och ska innehålla:

 • En beskrivning av arbetsplatsen och dess verksamhet
 • En redogörelse för det egna arbetet samt
 • En utvärdering av praktikperioden. Till redogörelsen kan fogas preliminärresultat, bilder och dyligt.

Du har samma arbetstider som de övriga på arbetsplatsen.

I slutet av praktikperioden redovisar du även ditt egna arbeta på praktikplatsen. Det kan exempelvis ske under ett personalmöte med arbetsgruppen du tillhör. När redovisningen är gjord skriver din handledare under ett intyg. Intyget från praktikhandledaren ska innehålla följande information:

 • Namn och personnummer
 • Tid för praktiken 
 • Namn på praktikplatsen

Du har samma arbetstider som de övriga på arbetsplatsen.

Efter praktiken

Om praktiken har gjorts utomlands - skicka in reseräkning för ersättning av reskostnader. Maxersättning för praktik gjord utomlands är 3000 kr.

Regler för reseersättning - praktik utomlands

Praktiken godkänns av kursansvarig. Endast betyget G ges.

Kursansvarig

Helena Hanson
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se
046 - 222 47 42


Behörighet & urval, anmälan och antagning

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, behörighet & urval, anmälan & antagning inklusive senaste antagningspoäng.

 

 

Praktik

Kurskod: MVEF01
Poäng: 15 hp
Nivå: Grundnivå
Period: Valfri

Kursplan MVEF01 - lu.se

 

Kursansvarig

Helena Hanson
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se (helena[dot]hanson[at]cec[dot]lu[dot]se)
 +46 72 144 01 66

Studievägledare

Helena Hanson
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se (helena[dot]hanson[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120