Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MVEP10 Miljövetenskap: Praktik (avancerad nivå) 15 hp

Hur ser det dagliga arbetet ut för en miljövetare? Att göra praktik kan vara ett bra sätt att få en djupare kontakt med arbetsmarknaden. Praktik kan både ge tips om vad man vill arbeta med efter sin utbildning och leda till den första anställningen.

Praktiken kan göras på företag, myndigheter eller organisationer. Arbetet ska bestå i att man utför en självständig uppgift som redovisas på praktikplatsen.

Praktiken omfattar 15 hp dvs 43 arbetsdagar och kan göras på heltid, deltid eller under sommaren. Det är tillåtet att göra examensarbete och praktik på samma arbetsplats men praktiken får inte användas för att förlänga examensarbetstiden. Denna kurs får inte tillgodoräknas inom examen tillsammans med praktikkurs som gjorts inom annat naturvetenskapligt ämne.

Innan praktiken börjar

 1. Kontrollera att du är behörig att göra praktik; dvs du ska ha 75 hp miljövetenskapliga kurser
 2. Sök praktikkursen på antagning.se.
 3. Leta reda på en praktikplats. Börja leta i god tid eftersom företag och myndigheter ofta har svårt att ta in någon med kort varsel.
 4. Skriv en kortfattad planering (praktikplan) av praktikarbetet. Planeringen sker i samråd mellan student och handledare och ska skrivas under av båda.
 5. Praktikplanen lämnas in på kurswebben "Canvas" senast en vecka innan praktikstart om praktikstart sker vid ordinarie terminsstart . Om praktiken görs utanför terminstid eller på deltid ska planen vara inlämnad senast två veckor innan start. Du får tillgång till Canvas när du är antagen till kursen. När praktikplanen är godkänd av kursansvarig blir du registrerad på kursen.

Praktikplanen ska innehålla:

 • Kurskod
 • Namn och personnummer
 • Datum för praktiken
 • Namn på praktikplatsen
 • Kontaktuppgifter till praktikhandledaren
 • Projektbeskrivning och tidsplanering
 • Budget (om du vill ha reseersättning ska det anges i planen - OBS! gäller endast praktik utomlands).

Under praktiken

Under praktiken förs dagbok eller arbetsbok. Denna sammanfattas i en rapport på 2-3 sidor och ska innehålla:

 • En beskrivning av arbetsplatsen och dess verksamhet
 • En redogörelse för det egna arbetet samt
 • En utvärdering av praktikperioden
 • Det egna arbetet ska redovisas på praktikplatsen och ett intyg om att detta är gjort ska skrivas av handledaren.

Du har samma arbetstider som de övriga på arbetsplatsen.

I slutet av praktikperioden redovisar du även ditt egna arbeta på praktikplatsen. Det kan exempelvis ske under ett personalmöte med arbetsgruppen du tillhör. När redovisningen är gjord skriver din handledare under ett intyg. Intyget från praktikhandledaren ska innehålla följande information:

 • Namn och personnummer
 • Tid för praktiken
 • Namn på praktikplatsen

Efter praktiken

 • Skicka in en sammanfattning av dagboken samt
 • Intyg på att du redovisat den självständiga uppgiften på praktikplatsen.
 • Intyget ska vara underskrivet av handledaren.

Om praktiken har gjorts utomlands - skicka in reseräkning för ersättning av reskostnader. Maxersättning för praktik gjord utomlands är 3000:-. Information om detta hittar du på Miljövetenskaps hemsida "Regler för reseersättning".

Regler för reseersättning - praktik utomlands

Praktiken godkänns av kursansvarig. Endast betyget G ges.

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

Praktik

Kurskod: MVEP10
Poäng: 15 hp
Nivå: Avancerad
Period: Valfri

Kursplan MVEP10 - lu.se

Kursansvarig

Helena Hanson
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se (helena[dot]hanson[at]cec[dot]lu[dot]se)
 +46 72 144 01 66

Studievägledare

Helena Hanson
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se (helena[dot]hanson[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120