Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljövetenskaplig forskningsmetodik (MVEN03)

Denna kurs är den sista kursen som läses på kandidatutbildningen i miljövetenskap innan du skriver sitt examensarbete. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Kursen ger en bred förståelse för utvecklingen av forskning ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Den behandlar kvalitativa och kvantitativa metoder som används inom miljövetenskaplig forskning och reflekterar kring vilka resultat och slutsatser som kan dras frän respektive forskningsmetodik. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Kursen består av två delkurser, en teoretisk och en tillämpad. Den teoretiska delkursen fokuserar på vetenskapsteori, forskningsetik, skillnader och likheter mellan kvalitativ och kvantitativ forskning samt ger en översikt av olika metoder och analysverktyg som vanligen används inom miljövetenskap. Den tillämpade delkursen ger möjlighet att använda den teoretiska kunskapen i utvecklandet av en forskningsplan, samt testning och utveckling av relevanta metoder inklusive datahantering och analys. I detta praktiska arbete ingår även projektledning samt vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande och kommunikation.

 

Behörighet & urval, anmälan och antagning

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, behörighet & urval, anmälan & antagning inklusive senaste antagningspoäng.

Studievägledare

Helena Hanson
studieadministration [at] cec [dot] lu [dot] se (studieadministration[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120, entréplan Ekologihuset