Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljöstyrning i näringslivet (15hp)

Miljöstyrning i näringslivet ger en bred introduktion till teoretiska och praktiska aspekter av miljöstyrning och strategiskt hållbarhetsarbete i företag. Näringslivets beslut och processer spelar en central roll för hur miljö, sociala förhållanden och ekonomi påverkas i vårt samhälle och är därför av avgörande betydelse för att vi ska kunna genomföra de ansenliga förändringar som krävs för en övergång till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kursen är inriktad på såväl operativ som strategisk miljöstyrning i företag. Läraktiviteter inom kursen är designade för att ge studenter förståelse för nuvarande praxis, samt kunskap och färdigheter för att kunna kritiskt analysera de förhållningssätt, verktyg och strategier för hållbarhet som används av företag och utifrån det kunna formulera och föreslå förbättringar. Flera moment inom kursen såsom studiebesök och projektarbeten, ger studenterna möjlighet att diskutera hållbarhetsfrågor med representanter från näringslivet.
 

Behörighet & urval, anmälan och antagning

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, information om behörighet & urval samt anmälan & antagning

 

Miljöstyrning i näringslivet

Kurskod: MVES01
Poäng: 15 hp
Nivå: Avancerad nivå
Period: Höstterminen, period 1

Schema

Preliminärt schema MVES01 höstterminen 2024 - cloud.timeedit.net

(kursen ges delvis tillsammans med IMEN80, Environmental Management, Sustainability and Business Value Creation på Internationella miljöinstitutet (IIIEE)

Litteratur

Litteraturlista MVES01, höstterminen 2024

Kursutvärdering

Kursranalys MVES01, höstterminen 2023

 

 

Anmäl dig på:

www.antagning.se

Kursansvarig

Charlotte Leire
charlotte [dot] leire [at] iiiee [dot] lu [dot] se (charlotte[dot]leire[at]iiiee[dot]lu[dot]se)
046-222 02 60

Studievägledare

Helena Hanson
studieadministration [at] cec [dot] lu [dot] se (studieadministration[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120, entréplan Ekologihuset