Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ett cirkulärt och biobaserat samhälle (15 hp)

Kursens övergripande mål är att studenterna skall tillägna sig kunskaper och färdigheter om hållbar markanvändning och ett cirkulärt och biobaserat samhälle, där åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser och hållbar resursanvändning står i fokus. Kursen ger en fördjupad förståelse för nationella och globala landbaserade resursflöden, och de naturliga och samhälleliga processer som styr dessa. Kursen inkluderar studier av olika verktyg för analys av potentiella miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter av alternativ resursanvändning och styrningslogik, med speciellt fokus på cirkulär och biobaserad ekonomi samt dess länkar till en hållbar markanvändning.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, fallbaserade seminarier, workshoppar, skriftliga uppgifter, studiebesök och projektarbeten.


Behörighet & urval, anmälan och antagning

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, behörighet & urval, anmälan & antagning inklusive senaste antagningspoäng.


 

Ett cirkulärt och biobaserat samhälle

Kursansvarig

Helena Hanson
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se (helena[dot]hanson[at]cec[dot]lu[dot]se)
 +46 72 144 01 66

Studievägledare

Helena Hanson
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se (helena[dot]hanson[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120