Terminstider 2021–2022

Kursernas omfattning anges med högskolepoäng (hp). Läsåret består av en höst- och vårtermin på 30 hp vardera.

En termin delas i sin tur upp i fyra perioder som motsvarar 7,5 hp heltidsstudier vardera (enligt datumen nedan). De flesta miljövetenskapliga kurser är på 15 hp och sträcker sig över en halv termin.

Aktuella terminstider

Vårterminen 2021 

Pågår från och med måndagen den 18 januari till och med söndagen den 6 juni 2021.

Period 1: 2021-01-18 – 2021-02-17
23 undervisningsdagar

Period 2: 2021-02-18 – 2021-03-23
24 undervisningsdagar

Period 3: 2021-03-24 – 2021-04-30
24 undervisningsdagar

Period 4: 2021-05-03 – 2021-06-06
23 undervisningsdagar

Vid beräkningen av undervisningsdagar har Skärtorsdagen och Valborgsmässoafton samt klämdagar undantagits.
Det rekommenderas att tider för ATLAS evenemang hålls undervisningsfria.

Höstterminen 2021

Höstterminen 2021 pågår från och med måndagen den 30 augusti 2021 till och med
söndagen den 16 januari 2022.

Period 1: 2021-08-30 – 2021-09-29
23 undervisningsdagar

Period 2: 2021-09-30 – 2021-10-29
22 undervisningsdagar

Period 3: 2021-11-01 – 2021-11-30
21 undervisningsdagar

Period 4: 2021-12-01 – 2022-01-16
20 undervisningsdagar

(juluppehåll 2021-12-22 – 2022-01-06)

Vårterminen 2022

Vårterminen 2022 pågår från och med måndagen den 17 januari till och med
söndagen den 5 juni. Följande kursperioder, anpassade efter kurser eller delkurser
om 7,5 poäng, används:

Period 1: 2022-01-17 – 2022-02-16
23 undervisningsdagar
Period 2: 2022-02-17 – 2022-03-22
24 undervisningsdagar
Period 3: 2022-03-23 – 2022-04-29
25 undervisningsdagar
Period 4: 2022-05-02 – 2022-06-05
23 undervisningsdagar

Vid beräkningen av undervisningsdagar har alla helgdagar samt Skärtorsdagen och Valborgsmässoafton samt klämdagar undantagits.
Det rekommenderas att tider för ATLAS evenemang hålls undervisningsfria.