Studierådet MYS

MYS är miljövetarnas studieråd och drivs av studenter för studenter. Vi står för utbildningsbevakning och försöker se till att våra utbildningar håller hög klass och ständigt utvecklas.

Kontakta oss om du:
 

• har frågor eller vill veta mer om MYS

• har synpunkter på utbildningen som vi ska arbeta för eller vidarebefordra uppåt

• vill engagera dig, alla är välkomna att bidra med stort och smått. Om du inte önskar att bidra är du alltid välkommen att lyssna!

Tala med oss i korridoren, skicka ett mejl: mys-ordf [at] luna [dot] lu [dot] se eller ett meddelande på Facebook:

Miljövetarnas Ypperliga Studieråd på Facebook

 

MYS logotyp.

Om MYS

MYS är ett av fem studieråd knutna till Lunds naturvetarkår LUNA och vi representerar programmen Miljövetenskap samt Miljö- och Hälsoskydd som ingår i Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC). Rådet fungerar som LUNAs förlängda arm och bevakar våra utbildningars intressen gentemot kåren, men vi jobbar också som en länk mellan studenterna och utbildningsledningen.

MYS har två representanert i CEC-styrelse som ser till att våra utbildningar inte försvinner bakom de stora forskningsprojekten, samt att programmen fortsätter att utvecklas. MYS har även 2 representanter i Grundutbildningsnämnden för miljövetenskap.

MYS utser också representanter till LUNAs högsta organ, studerandeskyddsombud. Som hjälp i bevakningen av basblockets kurser kommer varje klass utse 2 st kursombud som sedan meddelar oss i MYS.

Studierådet bevakar främst de två första åren på kandidatprogrammen, basblockets kurser, men rådet arbetar även för att utbildningarna ska vara bra som en helhet.
 

Styrelse

  • Ordförande - Alva Tangfelt
  • Vice ordförande - Fanni Végvári
  • Kassör - Maria Gustavsson
  • Sekreterare - Ida Bronner Thelin

Kontakt

mys-ordf [at] luna [dot] lu [dot] se

Facebook

Miljövetarnas Ypperliga Studieråd är MYS egen Facebook sida. Här kan du få direkt kontakt med MYS och få information om diverse evenemang som rör studierådet.
Miljövetarnas Ypperliga Studieråd på Facebook

Miljövetare vid Lunds universitet - drivs av studierådet MYS. Här kan alla göra inlägg, t ex köpa och sälja böcker i egenskap av "privatperson" (till skillnad från MYS egen sida där det är MYS som studieråd som meddelar saker).
Miljövetare vid Lunds universitet på Facebook 

 

Kommande aktiviteter med MYS

Varje onsdag kl 12:10-13:00 är det gratis fika i MYS/BÖÖL rummet på Ekologihuset.
MYS fixar fika jämna veckor och BÖÖL udda veckor.


För mer uppdateringar - håll utkik på denna webbsida samt på vår Miljövetarnas Ypperliga Studieråd Facebooksida.
Miljövetarnas Ypperliga Studieråd på Facebook