Studera utomlands

Lunds universitetet har omfattande utbytesprogram med ett stort antal universitet spridda över hela världen. Dessutom har naturvetenskapliga fakulteten egna utbytesprogram. Det finns även sommarkurser som kan vara intressanta att läsa, information om dessa finner du på universitetets sidor.

Studenter på gräsbevuxen bergstopp. Foto.

Ta chansen att uppleva en längre vistelse utomlands! Läs mer om vilka möjligheter som finns.

Ansökan om studier utomlands för miljövetenskap och miljö- och hälsoskydd

Studenter i miljövetenskap och miljö- och hälsoskydd ansöker om att få åka på utbytesstudier hos Naturvetenskapliga fakulteten.

Information om att studera utomlands - naturvetenskap.lu.se 

Ansök om att studera utomlands - naturvetenskap.lu.se 

Marie Brink, internationell koordinator på Naturvetenskapliga fakulteten informerar om hur, var och när man ansöker till utbytesstudier

Presentation från informationsmöte 2021 (ladda ner powerpoint 2 MB, ny flik)