Ny som student

Här finner du praktisk information till dig som blivit antagen som student vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap. Du finner till exempel det du behöver veta om introduktionsmöte, registrering, schema, kurslitteratur, nyttiga länkar m.m.

Glöm inte att tacka ja till din plats!

Är du antagen till en utbildning vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)? Stort grattis! Glöm inte att du måste tacka ja till din plats på antagning.se för att få behålla den.
Om antagningsbesked och svar samt viktiga datum på antagning.se

Antagen, vad ska du göra nu? 

Innan studierna börjar kan det vara bra att göra följande:

 1. Ansök om studiemedel hos CSN.
  csn.se
 2. Ställ dig i bostadskö hos AF Bostäder och leta samtidigt bostad på annat sätt 
  afbostader.se
 3. Aktivera ditt Studentkonto och lär känna Studentportalen
 4. Se över ditt schema och köp eller låna kurslitteratur
 5. Gå på introduktionsmötet och registrera dig
 6. Skaffa ett passerkort och lånekort
 7. Ta del av kårens välkomstaktiviteter och lär dig hitta i Lund

Introduktionsmöte och registrering

Det är ett krav att du går på introduktionsmötet och uppropet om du har blivit antagen till en utbildning. Det gör att du får behålla din plats på kursen. Om du inte kan komma måste du säga till i förväg.

Registrering sker i samband med introduktionsmötet. Genom registreringen tackar du ja till din studieplats. Du måste vara registrerad för att ha rätt till studiestöd från CSN.

Schema och kurslitteratur

Scheman och information om vilken kurslitteratur du behöver finner du under respektive kurs på Miljövetenskaps hemsida. Där hittar du även mer information om kursen.

Lunds universitets hela program- och kursutbud hittar du på lu.se under studera.
Miljövetenskaps grund- och avancerade kurser
Program och kurser på Lunds universitet – lu.se

Studentkonto och studentportalen

Som student vid Lunds universitet tilldelas du ett IT-konto. Studentkontot är till för att förenkla för dig som student, och att du bara ska behöva en inloggning till både e-post, studentportalen, fillager, LU-kort, de allmänna datasalarna och bibliotekets nattjänster. 

Studentkontot skapas när du blir registrerad som antagen vid Lunds universitet. Detta sker några dagar efter att du fått det andra antagningsbeskedet. När kontot är skapat får du ett mejl om hur du gör för att aktivera studentkontot. Mejlet skickas till den e-postadress du angav när du gjorde din ansökan till Lunds universitet. 

När du har aktiverat ditt studentkonto är aktiverat kan du logga in på Studentportalen. 
Inloggning till studentportalen på Lunds universitet

I Studentportalen kan du bland annat läsa din studentmejl, registrera dig på utbildningen (OBS! gäller inte Miljövetenskaps utbildningar), skriva ut verifierbara intyg, ladda ner programvara och fylla på ditt utskriftkonto.
Läs mer om studentkontot och studentportalen – lu.se

Lärplattform

Miljövetenskaps kurser använder sig av lärplattformen Canvas. Canvas fungerar som en gemensam yta där studenter och lärare kan arbeta och dela material inom respektive program och kurs. Studenter loggar in i Canvas med sitt studentkonto.
Inloggning till canvas.education.lu.se

Ladok

Ladok är ett datorbaserat system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande i Sverige. I Lunds universitets lokala register samlas uppgifter om studerande på grund- och avancerad nivå och för studerande på forskarnivå. 

Se dina studieuppgifter och få ut studieintyg från Ladok

Om du studerar vid Lunds universitet kan du själv logga in i studentladok via studentportalen för att se dina studieuppgifter i Ladok. Du kan skriva ut resultatintyg, studieintyg m.m. och se korta filmer från studentladok som beskriver funktionaliteten i studensgränssnittet i Ladok.

Funktionen "ansökan om tillgodoräknande i Ladok" kan dock ännu inte användas vid Lunds universitet. 

Undervisningssalar

Föreläsningarna på våra miljövetenskapliga kurser är huvudsakligen i salar i Ekologihuset, Sölvegatan 37 men kan ibland förläggas till Biologihuset, Sölvegatan 35 eller vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE), Tegnérsplatsen 4.
Karta över lektionssalar i Ekologihuset (PDF 16 kB, ny flik)
Karta över lektionssalar i Biologihuset (PDF 718 kB, ny flik)
Karta till internationella Miljöinstitutet (IIIEE), Tegnérsplatsen 4 på Google Maps

Passerkort och Lånekort (LU-kortet)

Du som är student är skyldig att ha ett personligt passerkort. Kortet kommer bland annat att fungera som ID-kort inom universitetet och passerkort till alla lokaler du behöver tillgång till under utbildningen. Kortet fungerar även som lånekort på Lunds universitets alla bibliotek.
Läs om hur du skaffar LU-kort på lukortet.lu.se

Dina rättigheter och skyldigheter som student

Som student har du vissa rättigheter vad gäller din utbildning. Det kan till exempel handla om arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten. Samtidigt har du vissa skyldigheter som student. Det kan handla om fusk, störande verksamhet eller trakasserier.

Du kan läsa mer om studenters rättigheter och skyldigheter samt Lunds universitets policy för likabehandling av student. 

Fusk och plagiarism

Som student är du skyldig att hålla dig till de lagar och regler som gäller för Lunds universitet. Det innebär bland annat att fusk och störande verksamhet bestraffas med en varning eller avstängning.

En grundläggande regel för dig som är student vid Lunds universitet är: fuska inte! Men ibland kan det vara svårt, särskilt som ny student, att veta vilka krav som ställs. Se därför till att du genom din utbildning får information kring vad som gäller för till till exempel referat och källhänvisningar i uppsatser och på tentor.
Om fusk, störningar och trakasserier – lu.se

Utbildningskvalitet och studentinflytande

Naturvetenskapliga fakulteten arbetar kontinuerligt med att säkra och utveckla kvaliteten på utbildningarna.
Om utbildningskvalitet och student inflytande - naturvetenskap.lu.se

Arbetsmiljö- och säkerhet för studenter inom Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Avsikten med föreskrifterna är att minimera de risker för ohälsa och olycksfall som är förbundna med laboratorie- och fältarbete. Alla studenter som deltar i våra kurser eller gör projekt och exjobb måste läsa och följa dessa regler.
Säkerhetsregler för studenter på miljövetenskaplig utbildning på Centrum för miljö- och klimatvetenskap (PDF 4 MB, ny flik)

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds universitet! Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier, bland annat anteckningsstöd eller stöd av en mentor.
Läs mer om pedagogiskt stöd – lu.se

Stöd och hjälp om du mår dåligt

Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör studentlivet. Har du problem med exempelvis stress, prestations- eller tentaångest, rädsla att tala inför andra, prokrastinering, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil så kan du kontakta studenthälsan.
Läs mer om stöd för studenter med funktionsnedsättning under studenthälsan – lu.se

Studenthälsans kurser

Studenthälsan erbjuder också ett antal kukrser. Vissa kurser anordnas löpande varje termin, andra anordnas på begäran.
Läs mer om studenthälsans kurser under studenthälsan – lu.se

Studentprästerna

Du kan även få hjälp och stöd av studentprästerna.
Länk till studentprästerna – lundsdomkyrka.se

Kåren hälsar dig välkommen

Som student vid naturvetenskapliga fakulteten tillhör du Lunds naturvetarkår (LUNA). Studentkåren arbetar främst med utbildningsbevakning, och har som syfte att upprätthålla hög kvalitet i alla utbildningar vid Lunds universitet.

Förutom utbildningsbevakning anordnar studentkårerna även sociala aktiviteter, bidrar med näringslivskontakter, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar. De arrangerar även välkomstaktiviteter för nya studenter.
Läs mer om Lunds naturvetarkår och aktiviteter för dig som är ny student – lundsnaturvetarkar.se

Studierådet MYS

MYS är miljövetarnas studieråd och drivs av studenter för studenter. Vi står för utbildningsbevakning och försöker se till att våra utbildningar håller hög klass och ständigt utvecklas.

Studierådet bevakar främst de två första åren på kandidatprogrammen, basblockets kurser, men rådet arbetar även för att utbildningarna ska vara bra som en helhet. 
Läs mer om Studierådet MYS på Miljövetenskaps webbsida

Mer information om att vara ny som student 

Du hittar information om studentlivet, bostäder, ekonomi, service och stöd till dig som student och vad det faktiskt innebär att vara ny som student vid Lunds universitet via länken nedan.
Ny student vid Lunds universitet – lu.se