Gå med i alumninätverket

Ett professionellt och socialt nätverk för alla som har studerat något naturvetenskapligt ämne vid Lunds universitet. Som medlem i Lunds Universitets alumnnätverk får du bland annat:

  • Ett ovärderligt nätverk
  • Inbjudningar till återträffar och andra arrangemang
  • E-nyhetsbrevet Lundensaren

Gå med i Lunds universitetets alumnnätverk – alumni.lu.se

Läs mer om Lunds universitets alumnnätverk på lu.se

Gå med i CEC:s alumnnätverk