Studentinformation

Information till dig som student på miljövetenskaplig utbildning

Om du läser kurser hos oss på miljövetenskaplig utbildning kan du ha nytta av nedanstående information, länkar och dokument.

Är du ny som student på miljövetenskaplig utbildning? Läs särskild information för nya studenter

Information till dig som ny student 

Se dina studieuppgifter och få ut studieintyg från Ladok

Du kan själv logga in i Studentportalen för att se dina studieuppgifter i Ladok. Du kan skriva ut resultatintyg, studieintyg m.m. och se korta filmer från studentladok som beskriver funktionaliteten i studensgränssnittet i Ladok.
Funktionenen "ansökan om tillgodoräknande i Ladok" kan dock ännu inte användas vid Lunds universitet. 

Logga in i Ladok via Studentportalen eller via länk direkt till studentladok.

Dina rättigheter och skyldigheter som student på Miljövetenskap

Du studerar på en institution och detta är din arbetsplats, på samma sätt som för övriga studenter och för lärare och andra anställda. Ansvarig för arbetsplatsens fysiska och psykosociala miljö samt för utbildningens genomförande är institutionens prefekt. 

Som student har du vissa rättigheter vad gäller din utbildning. Det kan till exempel handla om arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten. Samtidigt har du vissa skyldigheter som student. Det kan handla om fusk, störande verksamhet eller trakasserier. Läs mer under länkarna nedan.

Fusk, störningar och trakasserier

Som student är du skyldig att hålla dig till de lagar och regler som gäller för Lunds universitet. Det innebär bland annat att fusk och störande verksamhet bestraffas med en varning eller avstängning.

En grundläggande regel för dig som är student vid Lunds universitet är: fuska inte! Men ibland kan det vara svårt, särskilt som ny student, att veta vilka krav som ställs. Se därför till att du genom din utbildning får information kring vad som gäller för till exempel referat och källhänvisningar i uppsatser och på tentor.
Om fusk, störningar och trakasserier på Lunds universitets webbplats

Utbildningskvalitet och studentinflytande

Naturvetenskapliga fakulteten arbetar kontinuerligt med att säkra och utveckla kvaliteten på utbildningarna.
Om utbildningskvalitet och student inflytande - naturvetenskap.lu.se

Arbetsmiljö och säkerhet för studenter vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

Du är skyldig att följa riktlinjerna om arbetsmiljö och säkerhet på CEC.

Riktlinjer om arbetsmiljö- och säkerhet för studenter på Centrum för miljö- och klimatvetenskap (PDF 4 MB, ny flik)

Studieteknik

Förbättra din studieteknik, bli bättre på att skriva akademiska texter, bli säkrare på att tala inför andra

Om studieverkstaden på Lunds universitets webbplats

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds universitet! Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier, bland annat anteckningsstöd eller stöd av en mentor.
Om pedagogiskt stöd på Lunds universitets webbplats

Stöd och hjälp om du mår dåligt

Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör studentlivet. Har du problem med exempelvis stress, prestations- eller tentaångest, rädsla att tala inför andra, prokrastinering, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil så kan du kontakta
Läs om Studenthälsan på Lunds universitets webbplats

Studenthälsans kurser

Du kan gå ett antal kurser på Studenthälsan. Vissa kurser anordnas löpande varje termin, andra anordnas vi på begäran.
Läs om Studenthälsans kurser och föreläsningar på Lunds universitets webbplats

Studentprästerna

Läs om Studentprästerna på Lunds universitets webbplats

Blanketter

Användbara blanketter för dig som studerar Miljövetenskap