Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentinformation

Information till dig som student på miljövetenskaplig utbildning

Om du läser kurser hos oss på miljövetenskaplig utbildning kan du ha nytta av nedanstående information, länkar och dokument.

Är du ny som student på miljövetenskaplig utbildning? Läs särskild information för nya studenter

Information till dig som ny student 

På webbsidan "Nuvarande student" finns genvägar och direktlänkar till digitala tjänster. På webbsidan hittar du även länkar till service, stöd och rådgivning till dig som student.

Ingång för Nuvarande studenter på lu.se – student.lu.se

Se dina studieuppgifter och få ut studieintyg från Ladok

Du kan själv kolla dina uppgifter, skriva ut resultatintyg, studieintyg m.m. från studentladok. Funktionenen "ansökan om tillgodoräknande i Ladok" kan dock ännu inte användas vid Lunds universitet. 

Undervisning och examination online

På grund av det rådande pandemiläget sker undervisningen online inklusive examination. Detta förutsätter att du har tillgång till dator/mobil med internetuppkoppling. Om du inte har detta, kontakta studievägledare Yvonne Persson.
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se.

Dina rättigheter och skyldigheter som student

Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.
Du studerar på en institution och detta är din arbetsplats, på samma sätt som för övriga studenter och för lärare och andra anställda. Ansvarig för arbetsplatsens fysiska och psykosociala miljö samt för utbildningens genomförande är institutionens prefekt. 

Vad handlar det om?

På institutionen får det inte förekomma diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier. Som student har du också vissa rättigheter vad gäller din utbildning, det kan handla om arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten. Samtidigt har du vissa skyldigheter som student – det kan handla om fusk, störande verksamhet eller trakasserier. 

Vill du prata med någon utanför institutionen?

Du kan vända dig till Naturvetarkåren LUNA, om du behöver råd och stöd under diskussionerna med institutionen. LUNA förmedlar också kontakt med Studentombudet vid Lunds universitet, där du bland annat kan få hjälp med ärenden som efter behandling på institutionen är möjliga att överklaga eller få hjälp om ditt ärende gått vidare till Disciplinnämnden.

Utbildningskvalitet och studentinflytande

Naturvetenskapliga fakulteten arbetar kontinuerligt med att säkra och utveckla kvaliteten på utbildningarna.
Om utbildningskvalitet och student inflytande - naturvetenskap.lu.se

Arbetsmiljö och säkerhet för studenter vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

Som student är du skyldig att följa de säkerhetsregler och riktlinjer som gäller för Miljövetenskaps kurser på Centrum för miljö- och klimatforsking (CEC). 

Riktlinjer om arbetsmiljö- och säkerhet för studenter på Centrum för miljö- och klimatvetenskap (PDF 4 MB, ny flik)

Studieteknik

På Studieverkstaden får du hjälp med att bland annat bli bättre på att skriva akademiska texter och förbättra din studieteknik. Du kan även få tips om att plugga hemifrån

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds universitet! Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier, bland annat anteckningsstöd eller stöd av en mentor.

Pedagogiskt stöd - lu.se

Stöd och hjälp om du mår dåligt

Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör studentlivet. Har du problem med exempelvis stress, prestations- eller tentaångest, rädsla att tala inför andra, prokrastinering, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil så kan du kontakta

Studenthälsan - lu.se

Studentprästerna

Läs om Studentprästerna på Lunds domkyrka.se

Blanketter

Användbara blanketter för dig som studerar Miljövetenskap