Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Henrik Smith

Professor

Henrik Smith. Foto.

Hur blev du intresserad av miljövetenskap?

Det började tidigt. Som ung fältbiolog såg jag att det fanns en rad hot mot den biologiska mångfalden, att habitat förstördes och att jord- och skogsbruket förde med sig problem. Det var i första hand naturvårdsproblemen som drev mig att söka kunskap för att hjälpa till med lösningar. Efter hand blev mitt intresse bredare och jag ville förstå orsakerna till olika miljöproblem och därför valde jag en naturvetenskaplig bana för att kunna jobba med dessa frågor.

Vad är det som är så häftigt med miljövetenskap?

Det som är häftigt är att man möter människor som är specialister på olika områden, men som alla arbetar med att hitta lösningar på ett gemensamt problem. Det blir så tydligt att miljövetenskapen är tvärvetenskaplig. Den naturvetenskapliga kunskapen behövs för att förstå orsakerna till olika miljöproblem. De andra områdena, som till exempel ekonomi och statsvetenskap, behövs när man ska lösa problemen.

Berätta om din forskning!

I min grundforskning om djurs sociala liv upptäckte jag att en del arter, till exempel staren, minskade över tid i vissa miljöer. Varför minskade de? Det ville jag ta reda på och påbörjade ett sidoprojekt kring detta. Sidoprojektet utvecklades och idag arbetar jag mycket med liknande frågeställningar. Vilda bin och humlor, som är viktiga pollinatörer för såväl jordbruksgrödor som andra betydelsefulla växter, hotas idag av ett alltför intensivt jordbruk. Här jobbar vi tillsammans med ekonomer för att hitta lösningar till ett ekonomiskt sunt jordbruk och samtidigt behålla den biologiska mångfalden. Och vi har lyckats bra! Vår forskning har påverkat delar av jordbrukspolitiken.

På senare tid har jag också börjat titta på direkta effekter av de pågående klimatförändringarna. Vi noterar att fågelsamhällena förändras – fler sydliga arter kommer in i landet, samtidigt som andra arters utbredningsområden förskjuts norrut. Vad händer i landskapet i ett förändrat klimat? Hur kan vi förbereda oss? Kan vi göra landskapet mer motståndskraftigt mot klimatförändringar? Det är några av frågorna som jag söker svar på.

Några tips till blivande miljövetenskapsstudenter?

Ha ett öppet sinnelag för det händer mycket inom forskningen, både inom den naturvetenskapliga delen och inom angränsande områden. Och förbered dig på en riktigt spännande utbildning!

Mer om Henrik

Titel: Professor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap.

Hobby: Fågelskådning.

Dold talang: Duktig på att lösa kluriga korsord.

Övrigt: Har varit med och byggt upp den miljövetenskapliga utbildningen i Lund. Koordinerar forskningsmiljön Biodiversitet och ekosystemtjänster i ett förändrat klimat (BECC).