Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

”Det är utvecklande att arbeta med olika typer av miljöfrågor”

Anders Bertholdsson, miljöhandläggare

Anders Bertholdsson. Foto.

Anders jobbar som miljöhandläggare på länsstyrelsen i Skåne och handlägger ärenden som rör tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

– Jag hanterar flera olika branscher såsom större avfallsanläggningar, lantbruk och täkter. För närvarande sitter jag med en stor avfallsanläggning som vill utöka sin verksamhet i Malmö. Det är många frågor som behöver belysas i en tillståndsprövning, exempelvis utsläpp av förorenat vatten, utsläpp av stoft till luft, buller från krossar och maskiner, förorenad mark och avfall.

– Det är variationen av olika typer av miljöfrågor i samband med en miljöprövning som jag ser som utvecklande. Det är även roligt att jobba på länsstyrelsen eftersom det finns så mycket kunskap där.
 

Intervjuad 2016