”Det är utvecklande att arbeta med olika typer av miljöfrågor”

Anders Bertholdsson, miljöhandläggare

Anders Bertholdsson. Foto.

Anders jobbar som miljöhandläggare på länsstyrelsen i Skåne och handlägger ärenden som rör tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

– Jag hanterar flera olika branscher såsom större avfallsanläggningar, lantbruk och täkter. För närvarande sitter jag med en stor avfallsanläggning som vill utöka sin verksamhet i Malmö. Det är många frågor som behöver belysas i en tillståndsprövning, exempelvis utsläpp av förorenat vatten, utsläpp av stoft till luft, buller från krossar och maskiner, förorenad mark och avfall.

– Det är variationen av olika typer av miljöfrågor i samband med en miljöprövning som jag ser som utvecklande. Det är även roligt att jobba på länsstyrelsen eftersom det finns så mycket kunskap där.
 

Intervjuad 2016