Allmän inriktning

MASTERPROGRAM I MILJÖVETENSKAP

Miljövetenskap med allmän inriktning ger dig möjlighet att lägga upp en egen vetenskaplig profil på din utbildning genom att utnyttja universitetets stora utbud av miljökurser. Eftersom det är en fördjupning på avancerad nivå så kan det krävas specifika förkunskaper på vissa kurser.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram (120 hp) men det finns också möjlighet att avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Kontakta studievägledaren för information om hur du ska göra om du är intresserad av detta alternativ.

Väljer du att läsa utbildningen under ett år så läser du tre fördjupningskurser och gör ett mindre examensarbete på 15 hp. Väljer du att läsa utbildningen under två år så läser du sex fördjupningskurser och gör ett större examensarbete på 30hp examensarbete. Den tvååriga masterutbildningen söker du på antagning.se är du intresserad av en ettårig magister så kontaktar du studievägledaren.

Tillsammans med studievägledaren lägger du upp en inriktning som profilerar dig inom det miljövetenskapliga område som intresserar dig.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Exempel på egna inriktningar

  • Energifrågor 
  • Riskanalys
  • Marinbiologi
  • Miljökonsekvensanalys
  • Trafikfrågor

Studiegång Master 120 hp

En av de fyra valbara kurserna (år 1) kan du läsa som en praktikkurs. Istället för att läsa en universitetskurs så gör du praktik på ett företag, myndighet eller organisation som du valt själv.

Läs mer om praktik här

År 1

HT1: Valbar kurs

HT2: Valbar kurs

VT1: Valbar kurs

VT2: Valbar kurs

År 2 (obligatoriska kurser)

HT1: Miljövetenskap: Analys och metodik (MVEN03)

HT2: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24)

VT1–2: Examensarbete 30 hp

Studiegång magister 60 hp 

År 1

HT1: Miljövetenskap: Analys och metodik (MVEN03)

HT2: Valbar kurs

VT1: Valbar kurs

VT2: Examensarbete 15 hp

Läs tidigare examensarbeten för inspiration

I LUP (Lunds universitets publikationer) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.

LUP student papers – lub.lu.se

Arbetsmarknad och karriär

Arbetsmarknaden beror på vilken inriktning som du har valt. Miljövetare är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

Behörighet och Examen

  • Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande 
  • Minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive 15 hp miljövetenskaplig grundkurs
  • 15 hp miljörätt, 15 hp ekologi samt 15 hp kemi
  • Svenska 3/Svenska B, Engelska 6/Engelska B.

Examen

Naturvetenskaplig masterexamen i miljövetenskap 

Information om programmet

Omfattning: 60/120 hp

Studietakt: Dagtid, 100 %

Utbildningen startar: Hösttermin

Anmäl dig på: www.antagning.se

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82