Vårterminen 2021

Nedan finns alla miljövetenskapliga kurser som ges under vårterminen. Många av kurserna ges i samarbete med andra institutioner.

Läs mer om den kurs du är intresserad av eller som du ska läsa. Förkunskapskrav, schema och kursplan hittar du på respektive kurssida.

Scheman publiceras löpande och är preliminära. Slutgiltigt schema får du vid kursstart. Med reservation för eventuella ändringar och felskrivningar.

Kurser på grundnivå

Vårterminen

VT1: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön (MNXD11) 7.5 hp

VT1: Miljöfysik (FYSA15), 15 hp – lu.se

VT1: Miljö - politik och förvaltning (MVEB15), 15 hp

VT1: Kemi: Allmän kemi (KEMA20), 15 hp – kemi.lu.se

VT1: Industriell miljöekonomi för miljövetare (MVEC20), 15 hp

VT2: Ekologi (BIC10), 15 hp – biologi.lu.se

  VT: Examensarbete på grundnivå, 15 hp

 

Valfri period

Praktik grundläggande (MVEP01), 15 hp

 

Kurser på avancerad nivå

Vårterminen

VT1: Samhällsplanering med klimatperspektiv (MVEN27), 15 hp

VT2: Klimatstrategiska metoder (MVEN18), 15 hp

VT1: Miljö- och hälsoskydd – metodik och praktik (MVEN11), 15 hp

VT1: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle (MVES13), 15 hp

VT2: Miljöövervakning (MVES04), 15 hp

  VT: Examensarbete på avancerad nivå

 

Valfri period

Praktik avancerad (MVEP10), 15 hp

 

Utöver ovanstående kurser står hela kursutbudet vid Lunds universitet till ditt förfogande.
Lunds universitets kursutbud på lu.se