Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi (15hp)

Det går inte att förverkliga visionerna om hållbar utveckling utan offentliga styrmedel som ger incitament till ändrat beteende hos företag, individer och organisationer. Kursen syftar till att ge eleverna kunskaper och färdigheter kring behovet av offentlig styrning för att uppnå en hållbar ekonomi, det som normalt faller under begreppet ’Green governance’. Kursen kommer också att analysera olika koncept som är centrala, såsom cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Kursen fokuserar på styrningslogiken på olika nivåer – inklusive internationell, europeisk, nationell och lokal nivå – liksom de olika styrmedel som används för att påverka aktörers beteende. Detta innefattar administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel. Även metoder och kriterier för utvärdering av styrmedlens effekter ingår i kursen.

 

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

Kursansvarig

Carl Dalhammar
carl [dot] dalhammar [at] iiiee [dot] lu [dot] se
046-222 02 43, 070-296 03 62

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782