Samhällsplanering med klimatperspektiv (15hp)

Kursen behandlar hållbar samhällsplanering med fördjupningar kring relevanta delar inom lokal och regional klimatstrategisk samhällsplanering och dess förutsättningar, samt hur denna planering bedrivs på kommunal till nationell nivå. För att knyta samhällsplaneringens och det framtida ändrade klimatets effekter till effekter på natur och miljö ingår också en naturvetenskaplig del med fokus på miljömålsarbetet där olika processer som påverkar miljömålen studeras. Vidare studeras hur dessa processer styrs av olika val inom samhällsplaneringen idag och i ett framtida förändrat klimat.

Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

Kursansvarig

Johanna Alkan Olsson
Johanna [dot] Alkan_Olsson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 17 93

 

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782