Riskanalys inom natur, miljö och hälsa (15hp)

Kursen ger kunskaper i hur man genomför en riskanalys för att bedöma risker och sårbarhet inom verksamheter som t. ex exponering för kemikalier, utrotningshot mot arter, främmande arter, epidemiologi. De studerande skall kunna beskriva och arbeta med de vanligaste riskhanteringsmodellerna som används inom natur, miljö och hälsorisker. Riskanalys är ett lämpligt redskap för att fördjupa profileringen inom miljövetenskap och ekotoxikologi.

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782