Naturvetenskap: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön (7,5 hp)

Vill du lära dig mer om hållbar utveckling ur ett naturvetenskapligt perspektiv men saknar naturvetenskaplig bakgrund? Då är detta kursen för dig!

På den här kursen får du lära dig grundläggande principer för att förstå begreppet hållbar utveckling ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Kursen ger kunskap om ekosystemens grundläggande funktioner, globala energi- och resursflöden samt om vilka samhälleliga processer som styr människans samspel med dessa.

Som student på kursen får du även en inblick i hur arbetet med hållbar utveckling ser ut på lokal, regional, nationell och global nivå, däribland arbetet med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, och hur de olika nivåerna hänger samman. Kursen består av både teoretiska och praktiska moment.

Behörighet & urval - lu.se

Kursansvarig

Helena Hanson
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 47 42

Kontakt

Studievägledare Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82